OpenMandriva

OpenMandriva Lx - Feniks powstały z popiołów Mandrivy 


OpenMandriva Lx jest społecznościową dystrybucją Linuksa przeznaczoną na komputery osobiste oraz serwery. Bazuje na nadzwyczaj udanej dystrybucji ROSA Desktop (Marathon, Fresh), która powstała jako kontynuacja projektu Mandriva Linux w 2012 roku. OpenMandriva jest sponsorowana przez stowarzyszenie OpenMandriva, które przejęło dystrybucję od francuskiej firmy Mandriva SA. Zawiera wiele oryginalnych narzędzi i aplikacji z distro Mandriva. W OpenMandrivie domyślnym pulpitem jest środowisko KDE 4. 


Mandriva była dystrybucją opartą o pakiety „rpm” i posiadającą własnego menadżera pakietów oraz rozbudowane graficzne centrum sterowania systemem. OpenMandriva (OM) została zapoczątkowana jako Linux Mandrake w 1998 roku a po połączeniu z brazylijską firmą Conectiva zmieniła nazwę na aktualną. 

Do wersji 2010 Mandriva wydawana była w czterech opcjach :
– „Free” zawierająca tylko wolne oprogramowanie,
– „One” przeznaczona dla początkujących użytkowników z zainstalowanymi dodatkowymi nie-wolnymi
   sterownikami i oprogramowaniem,
– „PowerPack” płatna posiadająca wiele dodatkowego oprogramowania na płycie DVD.
– „Enterprise Server” wersja serwerowa.

Mandriva 2011 została wydana w jednej wersji środowiskowej KDE 4. Ponadto hybrydowe obrazy ISO DVD zawierają system LiveDVD oraz wersję instalacyjną dla architektury sprzętowej i586 oraz x86_64. Na bazie Mandriva Linux powstały inne dystrybucje: XtremeOS, PCLinuxOS, LinnexOS, Mageia, a szczególnie najlepiej wspierana ROSA Desktop w odmianach Marathon (LTS) i Fresh… 

Kilka słów o Mandrivie i Open Mandrivie 


Mandriva – była stworzoną w 1998 roku dystrybucją Linuksa pod nazwą Linux Mandrake, która na początku była tylko zbiorem pakietów do sławnego pionierskiego Red Hat Linux. Po jakimś czasie się usamodzielniła i rozwinęła. Wtedy stała się jedną z najbardziej popularnych dystrybucji, szczególnie u początkujących użytkowników systemu z pod znaku pingwina tux'a. Niestety w 2011 roku wydana została ostatnia wersja tejże dystrybucji. Utworzono więc fundację OpenMandriva, która zadeklarowała się tworzyć dystrybucję społecznościową pod tą samą nazwą.

Od 2013 roku kontynuacja dystrybucji Mandriva Linux leży w rękach Stowarzyszenia OpenMandriva. Rok 2013 powitał powstanie Stowarzyszenia OpenMandriva (The OpenMandriva Association) z siedzibą we Francji. Jest to teraz NGO z numerem 1901 w rejestrze stowarzyszeń pozarządowych. Deweloperzy OMA z Nowym Rokiem 2013-tym zapowiadają pełne odrodzenie projektu Mandriva pod nową nazwą OpenMandriva oraz w nowej społecznościowej formule Stowarzyszenia OpenMandriva. Fenix MDV zapowiadał powstanie z popiołów i nowy okres przyszłej świetności. 

Jean-Claude Vanier ogłosił w połowie października 2012 roku, że nowa nazwa dla francuskiej Fundacji Mandriva będzie brzmieć OpenMandriva. Jej zadaniem będzie opieka nad dystrybucją Mandriva, której nowa nazwa miała zostać ewentualnie wybrana w drodze głosowania społeczności, zaraz po ustaleniu statusu prawnego - i tak się stało, wybrano nazwę OpenMandriva. Warto tutaj wspomnieć, że Mandriva S.A. rozpoczęła tworzenie fundacji pod koniec czerwca 2012, natomiast wybrana nazwa, została wylosowana później z głosowania nad nazwą dystrybucji. 

Feniks powstaje z popiołów 


W połowie października 2012 roku Organizacja OpenMandriva przyjęła tę swoją nową nazwę i zostały złożone odpowiednie papiery do władz francuskich, aby ją zalegalizować. Charles Schulz oznajmił wtedy, że wszystko zostało zaakceptowane i organizacja stała się w pełni niezależnym ciałem od firmy Mandriva S.A. Jej zadaniem będzie pełna opieka nad dystrybucją, zarządzanie wydaniami i kierowanie pozostałą po firmie Mandriva społecznością. OpenMandriva Association - OMA- postanowiła na początek zrobić kilka zmian organizacyjnych. Mandriva Forums zostało wkrótce po tym zamknięte, a na jego miejsce powstało nowe na stronie OpenMandriva.org. Strony internetowe: forum, wiki, bugzilla zostały przeniesione na Drupal 7, a wszystkie dane z forum zostały zarchiwizowane, Użytkownicy byli zmuszeni ponownie reaktywować wszystkie dyskusje. Sposób rozwoju dystrybucji był powoli przenoszony na ten znany, z projektu Linuksa ROSA Desktop – ROSA ABF oraz Git. 

OpenMandriva zatwierdzona jako organizacja non-profit


Charles H. Schulz – lider projektu w dniu 3 stycznia 2013 roku przekazał na blogu, że Stowarzyszenie OpenMandriva zostało zatwierdzone jako NGO (organizacja non-profit) przez władze Francji. To oznacza, że fundacja stała się w końcu autonomiczną organizacją, która teraz może w świetle prawa sprawować pieczę nad nową, wolną Mandrivą. Warto dodać, że proces zajął niemal pół roku i po drodze nie obyło się bez problemów. Koniec końców, do tego czasu użytkownicy nie doczekali się pierwszej bety Mandriva Linux 2012, która miała zostać udostępniona 7 grudnia. Pozostało więc czekać na kolejne informacje. Charles Schulz nie zdradził nowych detali na temat terminarzu wydawniczego systemu. W końcu wielu dotychczasowych użytkowników uciekło z Mandrivy do forka Mageia lub do lepiej dopracowanego projektu ROSA Linux. 

W czasie świąt katolickiego Bożego Narodzenia deweloper OpenMandrivy, Pascal Terjan przebudowywał repozytorium Mageia dla dystrybucji x86_64 bit tak, aby stworzyć repo dla OpenMandriva 2012. Udało się po usunięciu pewnych tworzących błędy pakietów przepakować, przebudować 93 procent zawartości repozytorium dla maszyn 64 bit, które produkowane są już od ponad 6 lat powodując, że systemy 32 bitowe wychodzą powoli z użycia. Przebudowanie około 11 tysięcy pakietów zajęło 30 godzin dając 1,5 GB logów oraz 175 błędów w pakietach. Była zatem nadzieja, że niedługo OpenMandriva, przynajmniej ta nowoczesna, x86_64 bitowa, z KDE ujrzy światło dzienne, tym bardziej, że najnowsza bliźniacza dla Mandrivy ROSA Desktop.Fresh 2012 wydana w połowie grudnia 2012 to kontynuacja projektu Mandriva i ROSA Desktop 2011, tyle, że z najnowszymi pakietami oprogramowania, w tym kernel 3.6.10 i KDE 4.9.4 i stanowczo bardziej dopracowana i dotestowana. Wystarczy dobra wola paru starych deweloperów aby Mandriva 2012 ujrzała światło dzienne, jednak zajęło to jeszcze sporo czasu! 


Mandriva Linux – Firma uratowana tworzy edycję 2012 


Od początku roku 2012 niczym w apokaliptycznym widmie głośno było o możliwości bankructwa firmy Mandriva SA z powodu kłopotów jakie dystrybucji robił nawiedzony udziałowiec czy inaczej akcjonariusz, nikomu nieznana firma LinLux z Francji. Na szczęście problemy z ostatnim dniem kwietnia zostały zażegnane i można było tworzyć edycję 2012 Mandrivy. Dodatkowo w dniu 17 maja 2012 naczelny dyrektor techniczy firmy Jean Manuel Croset czyli CEO Mandriva SA ogłosił, że Mandriva Linux powraca w ręce społeczności i jako distro będzie dalej rozwijane przez zainteresowaną społeczność Mandrivową wedle jej woli i pomysłów! Można się zgłaszać do tworzonego komitetu społeczności. 

Dnia 30 kwietnia 2012 roku akcjonariusze Mandrivy zgodzili się na dokapitalizowanie spółki kwotą 4 miliony Euro. Oznacza to, że Mandrivie nie grozi już tak medialnie nagłaśniane bankructwo. Francuska firma Mandriva na przełomie 2011 i 2012 roku stanęła przed kolejną już realną groźbą bankuctwa. Teraz Ash Le Dombos bez zdradzania szczegółów informuje, że główny problem spółki został rozwiązany. Problemy finansowe Mandrivy zaczęły się pod koniec 2011 roku z powodu fochów jednego z akcjonariuszy, firmy LinLux. Prezes spółki Dominic Loucougain poinformował akcjonariuszy, że aby firma mogła dalej funkcjonować, potrzebne jest jej dokapitalizowanie w wysokości 4 milionów euro. Udziałowcy jednak nie wyrazili na to zgody, podobnie jak na przejęcie Mandrivy S.A. przez zewnętrznego inwestora. Przyszłość producenta dystrybucji stanęła pod znakiem zapytania, trojańskim koniem jest nikomu w zasadzie nieznana spółka widmo o nazwie LinLux, podejrzewana przez niektórych francuskich informatyków Mandrivy o branie łapówek za celowe niszczenie dystrybucji Mandriva Linux. 

Wyglądało to wszystko, jakby jeden z udziałowców firmy Mandriva SA specjalnie robił fochy, aby osłabić pozycję dystrybucji lub rozbić Mandrivę na kilka mniejszych niewiele znaczących i ogółowi nie znanych odmian Linuksa. Wiadomo, że robi to konkurencja, a także łapówki od pewnej znanej konkurencji całego Linuksa z USA oraz spółek zależnych. Wszyscy wiedzą zatem kto, ale nikt nie chce pokazać winnego palcem, bo większość ludzi boi się reperkusji bogatej konkurencji. Przykład problemów Mandrivy SA pokazuje, że dla wolnego oprogramowania takiego jak GNU Linux najważniejszym jest dobra i sprawna społeczność zorganizowana w fundacje lub stowarzyszenia dotowane, a nie w biznesowe spółki komercyjne, które najbardziej tylko swoimi fochami akcjonarskimi, kolejnymi już po historiach z Mandrake, jedynie szkodzą każdemu Linuksowi. 

Pieniądze na dalszy rozwój Mandrivy SA mieli wyłożyć inwestorzy posiadający większą ilość udziałów — rosyjski TownArea Trading Investments oraz francuski LinLux. Ten pierwszy, w którego rękach znajduje się większościowy pakiet, zgodził się na operację (dodając, że gotów jest całą kwotę wyłożyć samemu), zablokował ją jednak posiadający 42 procent udziałów LinLux. W takiej sytuacji prezes MDV S.A. Dominic Loucougain postawił ultimatum: albo akcjonariusze do 16 stycznia 2012 zgodzą się na dofinansowanie Mandrivy, albo firma ogłosi bankructwo, jednak francuski udziałowiec pozostał tępo i chorobliwie nieugięty. Tymczasem jeden z zewnętrznych inwestorów wyraził zainteresowanie kupnem części akcji, co również wymagałoby zgody głównych udziałowców tej linuksowej firmy. W związku z propozycją dwukrotnie przesuwano termin bankructwa — najpierw do 23, następnie do 27 stycznia 2012. I tę operację LinLux zablokował, ale sytuacja finansowa Mandrivy SA okazała się lepsza niż początkowo przypuszczano - spółka miała jeszcze kilka tygodni. LinLux lubi robić pata, a Mandriva traci! Całą winę za niszczenie dystrybucji ponosi zatem szkodliwa i niebezpieczna dla społeczności linuksowych francuska firma widmo LinLux... 

Ostatnią próbę uratowania Mandrivy zaplanowano na walne zgromadzenie akcjonariuszy, które odbyło się dnia 30 kwietnia 2012 roku. W jego trakcie główni udziałowcy spółki zmienili zdanie i zgodzili się dokapitalizować Mandrivę SA. Ponadto dyskutowano m.in. nad oddaniem rozwoju dystrybucji w ręce społeczności. W tej kwestii jednak nie osiągnięto ostatecznego porozumienia. Ostatecznie wszystko wskazywało na to, że Mandrivie udało się przetrwać kryzys spowodowany pazernością i szkodliwością firmy LinLux na dywidendy z akcji oraz nieprzewidywalnymi fochami firmy LinLux, zapewne opłacanymi przez antylinuksową konkurencję. Na oficjalnym forum Ash Le Dombos poinformował, że wprawdzie część problemów pozostaje aktualnych, lecz ten główny czyli finansowy udało się rozwiązać. Nie mógł oczywiście zdradzić żadnych szczegółów, z pomocy absurdalnych i społecznie szkodliwych tak zwanych tajemnic handlowych, ale przyszłość firmy rysuje się jasnych barwach. 

Ash Le Dombos zapowiedział, że w ciągu kilku tygodni można spodziewać się bardzo interesującej nowiny odnośnie Mandrivy. W odczuciu zwykłych użytkowników działalność spekulacyjna takich akcjonariuszy jak LinLux to tylko osłabianie dystrybucji Mandriva i brutalne, złośliwe szkodzenie całej społeczności, zarówno deweloperów jak i użytkowników. Może warto, aby użytkownicy sami wykupili po kilka akcji Mandriva SA na giełdzie i przejęli kontrolę nad firmą Mandriva raz na zawsze? Pozostaje pytanie, czy to tylko zwykła chciwość na dywidendy, czy też ktoś rzeczywiście znowu wziął łapówkę od bogatej konkurencji, żeby Mandrivę uwalić, rozbić, osłabić. Wszyscy wiedzą, że konkurencja jest, także wydaje swoją nową odmianę, a nowoczesny Linux Mandriva jedynie odbiera tej konkurencji miliony klientów na całym świecie. 

Mandriva 2012 – projekt rozpoczęty 


Podczas gdy właściciele firmy Mandriva SA kontemplowali swoją przyszłość finansową, społeczność związana z projektem rozpoczęła od początku maja 2012 roku przygotowania do wydania edycji Mandriva 2012. Pierwszy technologiczny przegląd dla projektu Mandriva 2012 zaplanowany był na około 31 maja 2012. Aktyw społeczności rozwijającej dystrybucję czekał na oficjalne zaaprobowanie wstępnego projektu, gdyż ruchy właścicieli i udziałowców firmy były dosyć powolne i leniwe. Jak wiadomo w ostatnich latach powstały trzy forki na bazie Mandrivy, jeden to XtremeOS rozwijany głównie w Polsce przez poznańską spółkę Amazis, drugi to projekt Mageia, a trzeci to rosyjski ROSA Marathon, który zasadniczo był nie tyle forkiem ile naturalną kontynuacją Mandrivy, która zawiesiła swoje aktualizacji, rozwój i wsparcie. Wszystkie te boczne odgałęzienia pokazywały, że Mandriva potrzebowała pilnie edycji LTS, o długim, wieloletnim wsparciu, przez 5-7 lat, a może i dłużej, przez 10 lat, jako że znamy osoby ciągle używające starutkiego już Mandrake 10.2. ROSA Marathon świetnie wpasował się w te potrzeby... 

Udaną edycję, taką jak Mandriva 2010.2, która stała się podstawą dla forka Mageia, powinno się wspierać, podtrzymywać i rozwijać przez wiele lat, skoro tak wielu użytkowników uważa, że jest dobra i chce jej używać. RHEL czyli Red Hat z którego sama Mandriva pochodzi jako fork, także doszedł już do tego, że wielu klientów, szczególnie w biznesie potrzebuje dystrybucji wspieranej nawet przez 10 lat i tak długo będzie wspierać zarówno RHEL 5 jak i RHEL 6. Warto było uświadamiać to liderom spółek takich jak Mandriva SA, a potem Stowarzyszenia OpenMandriva (OMA) jeśli ktoś zna język angielki, francuski czy brazylijską odmianę portugalskiego. Im więcej osób zabierało głos na forum mandriva.com lub wyśle emaila do firmy czy potem na forum OpenMandriva.org – tym przyszłość OpenMandrivy jako dystrybucji będzie jaśniejsza. 

W każdym bądź razie, wiki projektu Mandriva 2012 zaczęło zbierać propozycje dla wersji 2012.0. Wśród pomysłów społeczności znajdowały się m.in.:

- przejście z GLIBC na EGLIBC,
- dodanie do systemu Bumblebee, aby poprawić obsługę techologii NVIDIA Optimus,
- dobra integracja środowiska Razor-Qt,
- napisanie narzędzia pozwalającego na łatwą zmianę konfiguracji X, gdy ten nie uruchomi się.

Kolejne nowe pomysły można było znaleźć na wiki projektu Mandriva. Propozycje usprawnień:
http://wiki.mandriva.com/en/2012.0_specs_proposal

Pomysły: http://wiki.mandriva.com/en/Ideas_Mandriva_2012.0

Per Øyvind Karlsen (aka proyvind) będzie pełnić funkcję lidera projektu dla rozwoju edycji Mandriva Linux 2012, wspólnie z Bernhard Rosenkränzer (aka bero) oraz Matthew Dawkins (aka mdawkins) jako menadżerami edycji Mandriva 2012. Warto być dobrej myśli i życzyć Mandrivie powodzenia, szczególnie już w nowej, opracowywanej na bazie ROSA Linux odmianie OpenMandriva! Wszystko co potrzeba o nowym projekcie OpenMandriva znajdziemy na portalu międzynarodowym: OpenMandriva.org 


OpenMandriva Lx 2013.0 Oxygen


Została wydana pierwsza, finalna wersja OpenMandrivaLx 2013.0, o czym poinformowano około 23 listopada 2013 roku. OpenMandriva jest dystrybucją Linux przeznaczoną na komputery osobiste PC, laptopy, notebooki. Bazuje na bardzo dopracowanej dystrybucji ROSA, która powstała jako kontynuacja  Mandrivy w 2012 roku. Domyślnym pulpitem jest KDE 4. 

To wydanie jest pierwszą wersją systemu pod nową nazwą OpenMandriva oraz pierwszym wydaniem społecznościowym pod egidą stowarzyszenia OpenMandriva Association. Najważniejsze zmiany obejmują przede wszystkim aktualizację całego systemu względem ostatniego wydania Mandriva z 2011 roku.

System wyposażony był w narzędzia i aplikacje, takie jak: 

– jądro Linux 3.11.8
– KDE 4.11.2
– Firefox 25
– GRUB 2.00
– K3B 2.0.2
– LibreOffice 4.1.3
– Mesa 9.2.3
– MySQL 5.5.30
– Qt 5.1.1
– systemd 208
– VLC 2.0.7
– Xorg-Server 1.14.3

Aktualizacja pomiędzy wydaniami Mandriva może powodować problemy. Aktualizacja pomiędzy wydaniami OpenMandriva ma być mniej problematyczna w przyszłości. Zapoznaj się z instrukcją aktualizacji systemu z ostatniej wersji Mandriva 2011 do kolejnej OpenMandriva 2013.0.

Wymagania sprzętowe dla OpenMandriva 2013.0:

– procesor klasy i586 lub x86_64, 
– dla systemu Live pamięć RAM 1.5 GB (rekomendowane 2 GB), 
– dla systemu zainstalowanego na dysku pamięć RAM 640 MB (rekomendowane 1 GB), 
– 10 GB powierzchni dysku dla instalacji na dysku, 
– karta graficzna z możliwością akceleracji grafiki 3D, 
– możliwość wyświetlania grafiki w rozdzielczości 1024 x 768px, 
– napęd optyczny DVD lub pamięć Flash USB 2 GB; 

Więcej informacji o wydaniu znajdziesz również na stronie projektu. Obrazy systemu dla maszyn 32 i 64 bitowych dostępne są do pobrania. 


OpenMandriva Lx 2014.0 Phosphorus 


Kate Lebedeff w dniu 1 maja 2014 roku poinformowała o wydaniu OpenMandriva Lx 2014.0 „Phosphorus”. OpenMandriva jest dystrybucją Linux przeznaczoną na komputery osobiste. Bazuje na dystrybucji ROSA Desktop, która powstała jako kontynuacja Mandrivy w 2012 roku. Domyślnym pulpitem jest KDE 4. O dystrybucji OpenMandriva Lx w związku z wydaniem 2014.0 bardzo ciepło i pozytywnie wypowiadał się w mediach twórca Linux Mandrake'a, i zasadniczo ojciec Mandrivy - Gaël Duval. 

Nazwa kodowa „Phosphorus” pochodzi z języka greckiego i oznacza “Lekko niosący”. OpenMandriva Lx 2014.0 działa domyślnie na jądrze Linux 3.13.11-nrjQL.

Usługi startowe używają skryptów:
– dracut 037 ze specjalnym ustawieniami szybkiego uruchamiania
– systemd 208
– initscripts 9.52 ze wsparciem dla NetworkManager.

Pozostałe zmiany obejmują m.in.: 

– x11­server 1.15.1
– Mesa 10.1.0
– LibreOffice 4.2.3
– Firefox 29
– nowe motywy pulpitu, Grub2, Plymouth, KSplash oraz środowiska KDE
– nowy screensaver i awatar użytkownika
– panel pulpitu dynamicznie zmienia rozmiar w zależności od rozdzielczości monitora
– KDE 4.12.4 z nowym launcherem aplikacji Homerun
– Plasma-­nm do zarządzania połączeniami sieciowymi
– Plasma-­media-center – prosty interfejs służący do odtwarzania treści multimedialnych
– libimobiledevice – dostarcza wsparcie dla urządzeń Apple
– HPlip – aplikacja do zarządzania drukowaniem została zaktualizowana do wersji 3.14.3
– CUPS 1.7.2
– baza danych MySQL została zmieniona na MariaDB 10.0

Aby zaktualizować system z poprzedniej wersji OpenMandriva, wykonaj kopię zapasową swoich plików i katalogów. Następnie usuń obecne nośniki, poleceniem:
urpmi.removemedia -a

Dodaj nowe nośniki:
urpmi.addmedia --distrib --mirrorlist 'http://downloads.openmandriva.org/mirrors/openmandriva.2014.0.ARCH.list'

Zmień „ARCH” na właściwą architekturę: i586 lub x86_64 dla Twojego systemu.
Następie zaktualizuj cały system:
urpmi --auto --auto-select --replacefiles 2>&1 | tee /root/upgrade.log

Po zakończeniu wszystkich działań, uruchom system ponownie.

Wymagania sprzętowe dla OpenMandriva:

– procesor klasy i586 lub x86_64
– dla systemu Live pamięć RAM 1.5GB (rekomendowane 2GB)
– dla systemu zainstalowanego na dysku pamięć RAM 640MB (rekomendowane 1GB)
– 10GB powierzchni dysku dla instalacji na dysku
– karta graficzna z możliwością akceleracji grafiki 3D
– możliwość wyświetlania grafiki w rozdzielczości 1024 x 768px
– napęd optyczny DVD lub pamięć Flash USB 2GB

Więcej informacji o wydaniu znajdziesz również na stronie projektu OMA. Obrazy systemu dla maszyn 32 i 64 bitowych dostępne są do pobrania. 


OpenMandriva Lx 2014.1


João Patrício poinformował 27 września 2014 roku o wydaniu OpenMandriva Lx 2014.1. OpenMandriva jest dystrybucją Linux przeznaczoną na komputery osobiste, w tym laptopy i netbooki. Bazuje na rosyjskiej dystrybucji ROSA Desktop, która powstała jako naturalna kontynuacja Mandrivy w 2012 roku. Domyślnym pulpitem jest KDE 4. 

OpenMandriva Lx 2014.1 dostarcza aktualizację systemu, poprawki błędów oraz ulepszenia poprawiające całą dystrybucję.

Nowe obrazy iso zawierają m.in.: 

– jądro Linux 3.15.10 z zestawem łatek nrjQL
– KDE 4.13.3
– Firefox 32.0.3
– LibreOffice 4.3.1
– x11-server-1.15.2
– mesa 10.2.6
– zaktualizowany Bash z ostatnimi poprawkami bezpieczeństwa
– wiele aktualizacji sterowników i innych aplikacji
– wsparcie dla maszyn z UEFI

Wymagania sprzętowe dla OpenMandriva:

– procesor klasy i586 lub x86_64
– dla systemu Live pamięć RAM 1.5GB (rekomendowane 2GB)
– dla systemu zainstalowanego na dysku pamięć RAM 640MB (rekomendowane 1GB)
– 10GB powierzchni dysku dla instalacji na dysku
– karta graficzna z możliwością akceleracji grafiki 3D
– możliwość wyświetlania grafiki w rozdzielczości 1024 x 768px
– napęd optyczny DVD lub pamięć Flash USB 2GB

Więcej informacji o wydaniu znajdziesz również na stronie projektu. Obrazy systemu dla maszyn 32 i 64 bitowych dostępne są do pobrania. 


LINKI 


Strona projektu OpenMandriva Lx Pobierz dystrybucję OpenMandriva 


===========================================


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz